โรงเรียนวัดโสภณประชาราม

หมู่ที่ 8 บ้านควนสะตอ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-363073

การเจริญเติบโต อธิบายและศึกษาว่าทารกจะเติบโตไปในแนวทางแบบไหน

การเจริญเติบโต การเกิดชีวิตใหม่เป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยม และน่าตื่นเต้นทุกวัน ของการตั้งครรภ์ให้ความรู้สึกใหม่แก่สตรีมีครรภ์ เธอรู้สึกว่าร่างกายของเธอเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร พัฒนาการของทารกในครรภ์ การเจริญเติบโตของทารก และทำให้ตัวเองรู้สึกอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของทารก ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้จดบันทึกการตั้งครรภ์ ที่อธิบายถึงพัฒนาการของเด็กก่อนคลอดในแต่ละสัปดาห์ บันทึกเหล่านี้ช่วยสตรีมีครรภ์ และผู้เชี่ยวชาญในการดูแล เพื่อตรวจสอบสุขภาพของทารก

นอกจากนี้ การเก็บบันทึกประจำวัน ยังช่วยให้คุณบันทึกช่วงเวลา ที่น่าจดจำที่สุดในพัฒนาการของตัวอ่อน ในบทความคุณจะพบข้อมูล โดยละเอียดเกี่ยวกับสัญญาณของความคิด และขั้นตอนของการมีบุตร และคุณจะได้เรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ในแต่ละสัปดาห์ พัฒนาการของทารก และความรู้สึกของมารดาที่คาดหวัง

ระยะการตั้งครรภ์ในแต่ละสัปดาห์ มารดาทุกคนสนใจที่จะรู้ว่า การตั้งครรภ์เป็นอย่างไรในแต่ละวัน ดังนั้นฉันจึงอยากทราบว่า ทารกมีลักษณะอย่างไรในตอนนี้ เขารู้วิธีปฏิบัติแล้ว ในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญ ไม่ต้องการใช้คำอธิบาย โดยละเอียด พวกเขาชอบที่จะกำหนดอัตราการพัฒนา ของทารกในครรภ์ตามสัปดาห์ของการตั้งครรภ์ ผู้เชี่ยวชาญคำนวณอายุครรภ์ตามวันแรก ของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย

ดังนั้น แทนที่จะอธิบายการตั้งครรภ์ตามวัน พวกเขาชอบที่จะแยกสัปดาห์ของการตั้งครรภ์ออก ซึ่งจะรวมกันเป็นสามภาคการศึกษา แต่ละไตรมาสเป็นเหตุการณ์สำคัญ ในการสร้างเจ้าตัวน้อยในครรภ์ เช่น ไตรมาสแรก ตั้งแต่ 1 ถึง 12 สัปดาห์ ไตรมาสที่สอง ตั้งแต่ 13 ถึง 27 สัปดาห์ ไตรมาสที่สาม ตั้งแต่ 28 ถึง 40 สัปดาห์

ความรู้สึกของผู้หญิง และการเติบโตของช่องท้อง ระหว่างตั้งครรภ์ในแต่ละสัปดาห์ เมื่อใช้ตาราง คุณสามารถกำหนดระยะเวลาที่คุณอยู่ในขณะนี้ ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ คุณสามารถเข้าใจแล้วว่า ลูกน้อยของคุณเติบโตแค่ไหน และขั้นตอนการก่อตัวของระบบและอวัยวะ ที่สำคัญของเขาเป็นอย่างไร ด้านล่างนี้ เราจะให้คำอธิบายเกี่ยวกับพัฒนาการของทารกในครรภ์ ตามสัปดาห์ของการตั้งครรภ์ แต่ก่อนหน้านั้นให้เราอาศัยความรู้สึกหลัก ของผู้หญิงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

การเจริญเติบโต

ไตรมาสแรกรวมถึง 13 สัปดาห์สูติกรรมเริ่มต้นของตารางเวลา ในช่วงเวลานี้ ผู้หญิงส่วนใหญ่มักมีอาการแพ้ท้อง นอกจากนี้ ช่วงเวลานี้เป็นลักษณะความเหนื่อยล้าอย่างรวดเร็วของสตรีมีครรภ์ และอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พัฒนาการของทารกในอีก 13 สัปดาห์ข้างหน้าระหว่างตั้งครรภ์ถือเป็นช่วงไตรมาสที่สอง การเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นที่สุดในเวลานี้ ในรูปลักษณ์ของสตรีมีครรภ์คือน้ำหนัก ที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

การเพิ่มขนาดของช่องท้องและหน้าอก และอาการบวมน้ำ ในบางกรณีอาจมีอาการเช่นท้องผูก ในช่วงไตรมาสที่สาม ขั้นตอนสุดท้ายในการพัฒนาของเด็กตามสัปดาห์ของการตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์มีความรู้สึกต่ออวัยวะภายในมากขึ้น ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเส้นรอบวงของช่องท้อง และขนาดของทารกในครรภ์ เป็นผลให้มีอาการนอนไม่หลับ มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของลำไส้ บวมได้

แม้จะมีความจริงที่ว่า สัญญาณของการพัฒนาของการตั้งครรภ์ ในแต่ละสัปดาห์ทำให้เกิดความไม่สะดวก แต่สตรีมีครรภ์ควรจำไว้ว่า ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นชั่วคราว และเกิดจาก การเจริญเติบโต ของทารก ผู้หญิงรู้สึกว่าท้องของเธอเปลี่ยนไปอย่างไร เมื่อทารกโตขึ้น ผนังมดลูกจะขยายตัวเมื่อสิ้นสุดระยะตั้งครรภ์ ส่วนล่างของมดลูกจะอยู่ใต้ราวนม การเจริญเติบโตของช่องท้องในระหว่างตั้งครรภ์ เป็นสัปดาห์เป็นตัวบ่งชี้ที่ผู้เชี่ยวชาญติดตามอย่างใกล้ชิด หลังจากอัลตราซาวนด์แต่ละครั้ง

ข้อสรุปจะถูกเปรียบเทียบกับสองตารางขนาด และน้ำหนักของทารกในครรภ์ ตามสัปดาห์ของการตั้งครรภ์พัฒนาการของทารกในครรภ์รายสัปดาห์ระหว่างตั้งครรภ์ หัวข้อที่น่าตื่นเต้น และน่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับหญิงตั้งครรภ์ คือการพัฒนามดลูกของเด็ก หากคุณรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของคุณแล้ว เป็นไปได้มากว่ามีคำถามมากมายเกิดขึ้นในหัวของคุณทุกวันเกี่ยวกับสภาพของของคุณ

ในขณะเดียวกันความรู้สึกก็ปรากฏขึ้น พัฒนาการของเด็กดำเนินไปอย่างถูกต้อง หรือไม่ว่าตัวบ่งชี้ของเขาสอดคล้องกับบรรทัดฐาน หรือไม่ พฤติกรรมดังกล่าวของสตรีมีครรภ์ค่อนข้างชอบธรรม เพื่อให้รู้สึกประหม่าน้อยลง คุณสามารถทำความคุ้นเคยกับคำอธิบายพัฒนาการของทารก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัปดาห์ของการตั้งครรภ์

อัลตราซาวนด์ของพัฒนาการของเด็กตามสัปดาห์ของการตั้งครรภ์ มีการตรวจสอบพัฒนาการของมดลูกโดยใช้วิธีการตรวจอัลตราซาวนด์ ในช่วง 9 เดือนที่กำหนดให้คลอดบุตร สตรีมีครรภ์ควรเข้ารับการตรวจอัลตราซาวนด์อย่างน้อย 3 ครั้ง ในแต่ละภาคการศึกษาผู้หญิงจะไปหาผู้เชี่ยวชาญ ที่ตรวจสอบพัฒนาการของการตั้งครรภ์ในแต่ละสัปดาห์ พร้อมคำอธิบายของพารามิเตอร์หลัก น้ำหนักและส่วนสูงของทารกการพัฒนาทางสรีรวิทยา และระบบประสาท

อัลตราซาวนด์เป็นโอกาสในการชี้แจงอายุครรภ์ และถ่ายภาพทารกในครรภ์ อุปกรณ์ที่ทันสมัยช่วยให้คุณระบุความเบี่ยงเบน ป้องกันภาวะแทรกซ้อน คุณสามารถถ่ายภาพทารกในครรภ์ในรูปแบบ 3D และ 4D ได้ ในระยะต่อมาจะเห็นลักษณะใบหน้าและส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ชัดเจน และคุณสามารถเข้าใจได้แล้วว่า เขาดูเหมือนพ่อแม่คนไหนมากกว่ากัน

การเยี่ยมชมห้องอัลตราซาวนด์ อย่างทันท่วงทีจะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหามากมาย สิ่งสำคัญคือต้องไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลตรงเวลา เราหวังว่าคำอธิบายของพัฒนาการของทารกในครรภ์รายสัปดาห์ ในบทความนี้ จะช่วยให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนของการก่อตัว และพัฒนาการของทารก เราหวังว่า คุณจะสนุกกับช่วงเวลานี้

บทความที่น่าสนใจ : อัลตราซาวนด์ อธิบายและศึกษาว่าการอัลตราซาวนด์มีผลต่อทารกหรือไม่