โรงเรียนวัดโสภณประชาราม

หมู่ที่ 8 บ้านควนสะตอ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-363073

การเสพติด การใช้สารเสพติดมักจะทำให้สมองและจิตใจทำงานไม่ปกติ

การเสพติด สารต่างๆกันทำให้เกิดความคิดฟุ้งซ่าน อาการเมาค้างการเสพติดและความอยากอาหาร ในระดับต่างๆกัน บางคนจะถอนร่างกายเพียงเล็กน้อย แต่มีความอยากอย่างมาก คนอื่นสามารถทำตรงกันข้ามได้ นักวิจัยการติดยาเสพติดบางคนสรุปว่าการพึ่งพาทางจิตใจเป็นสิ่งที่สุดโต่งกว่าทั้งสองแบบ เนื่องจากมีผลที่ตามมาในวงกว้างมากกว่าทั้งต่อบุคคล โดยการทำลายความสัมพันธ์ส่วนตัว และสังคมโดยรวม จากอาชญากรรมที่กระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งยาเสพติด

มีสารหลายชนิดที่บุคคลสามารถติดได้ ในอเมริกาในศตวรรษที่ 21 ยาที่แย่ที่สุดและใช้บ่อยที่สุดคือ เมทแอมเฟตามีน การใช้สารกระตุ้น นี้เป็นเวลานาน สามารถนำไปสู่อาการคล้ายโรคจิต เช่น ภาพหลอนรุนแรงและพฤติกรรมรุนแรง การศึกษา รูปแบบ สมองของผู้ใช้ปรุงยาในระยะยาวพบว่าเซลล์ที่ผลิตโดปามีนมากถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ได้รับความเสียหาย การใช้ปรุงยาได้ลดลงตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบัน

ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ นี่เป็นหนึ่งในสารเสพติดที่เติบโตอย่างรวดเร็วในสหรัฐอเมริกา ระหว่างปี 2523 ถึง 2541 การใช้ยาตามใบสั่งแพทย์ในทางที่ผิดเพิ่มขึ้น 400 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณการใช้ในอเมริกาพอๆกับโคเคน เฮโรอีน ในปี 2548 ร้อยละ 2.4 ของประชากรอเมริกันกล่าวว่าเคยลองเฮโรอีนอย่างน้อยหนึ่งครั้ง อาการถอนเฮโรอีนจะเจ็บปวดเป็นพิเศษ และอาจเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากหมดฤทธิ์

ด้วยเหตุนี้ผู้ใช้จึงมีโอกาสสูงที่จะกลับเป็นซ้ำ ในปี พ.ศ. 2547 อัตราการเข้ารับการบำบัดด้วยเฮโรอีนเป็นครั้งที่ 5 หรือมากกว่านั้นสูงกว่าอัตราการเข้ารับการบำบัดด้วยเฮโรอีนครั้งแรก แอลกอฮอล์ แพทย์พิจารณาว่าแอลกอฮอล์เป็นอันตรายต่อการเลิกสุราโดยฉับพลันมากกว่าเฮโรอีนด้วยซ้ำ เนื่องจากอาการทางร่างกายที่มาพร้อมกับการเลิกสุรา ในปี 2546 มีผู้ติดสุรา ประมาณ 18 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาผู้ติดสุรามีแนวโน้มที่จะกำเริบ

การเสพติด

ในปี พ.ศ. 2547 ร้อยละ 22 ของผู้ติดสุราในสหรัฐอเมริกาที่เข้ารับการบำบัดเคยเข้ารับการบำบัดด้วยแอลกอฮอล์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ไม่ใช่แค่สารเสพติดที่คนคนหนึ่งจะติดได้ พฤติกรรมเช่นการกิน และเพศอาจกลายเป็นเรื่องบังคับในบางคน แม้ว่าคนที่เสพติดพฤติกรรมจะมีอาการหลั่งสารโดพามีนแบบเดียวกัน แต่เมื่อพฤติกรรมบีบบังคับหยุดลง เขาจะไม่มีอาการทางร่างกายเหมือนคนใช้สารเสพติด ถึงกระนั้น ผลของการเสพติดต่อชีวิตของคนคนหนึ่ง ก็อาจสร้างความเสียหายร้ายแรงได้เช่นเดียวกัน

พฤติกรรมบังคับบางอย่างที่พบบ่อยที่สุด คือการติดเซ็กส์ มีลักษณะเฉพาะจากแรงขับทางเพศที่รุนแรงเกินไป หรือความหลงใหลในเซ็กส์ ผู้ติดเซ็กส์จะมีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยง แม้จะต้องสูญเสียความสัมพันธ์หรือสุขภาพก็ตาม เขาอาจมีเรื่องมากมาย แต่จะมีปัญหาในการสร้างพันธะ หรือแม้แต่เพลิดเพลินกับการแสดง เมื่อรักษาอาการเสพติดทางเพศ เป้าหมายไม่ใช่การเลิกบุหรี่ แต่เป็นการกลับไปใช้พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เป็นอันตราย

การเสพติดอาหารเรียกว่า โรคการกินมากเกินไปมันเหมือนกับโรคบูลิเมียมาก แต่แทนที่จะเอาแต่ดื่มสุราและกำจัดอาหารอย่างบีบบังคับ ผู้ติดอาหารจะเอาแต่ดื่มสุรา ประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ ของคนในสหรัฐอเมริกามีความผิดปกติในการกินมากเกินไปในปี 2548 การพนัน มีผู้ติดการพนันประมาณ 2 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาในปี 2545 เช่นเดียวกับยาเสพติด ผู้ติดการพนันจะต้องรีบเร่งจากการพนัน เขาจะสูญเสียการควบคุมความสามารถที่จะไม่เดิมพัน

การเลิกบุหรี่ถือเป็นเป้าหมายของการบำบัดอาการติดการพนัน ซึ่งแตกต่างจากการบำบัดการติดเซ็กส์หรืออาหาร การบำบัดการเสพติด การวิจัยยังคงค้นหาวิธีที่จะทำลายวงจร การเสพติด พันธุศาสตร์เป็นหนึ่งในการสืบสวนที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันเกี่ยวกับธรรมชาติของการเสพติด จนถึงตอนนี้ งานวิจัยนี้ได้ให้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับการเสพติดในระดับพันธุกรรม และกระบวนการทางสมอง นักวิจัยสามารถแยกยีน ฮอร์โมน และสารเคมีจำนวนหนึ่งในสมองที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสพติดบางประเภทได้

จากการระบุแง่มุมเหล่านี้ของการเสพติด นักวิจัยได้สร้างพื้นฐานที่อาจนำไปสู่การสร้างยาที่ใช้รักษาการเสพติดโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม นักพันธุศาสตร์ไม่ได้พนันว่าจะพบยีนเดียวที่นำไปสู่การเสพติดในคน การวิจัยจนถึงขณะนี้แสดงให้เห็นว่า ความบกพร่องทางพันธุกรรม มักเกิดจากการรวมกันของยีนที่ทำงานร่วมกัน ที่น่าสนใจคือการวิจัยแสดงให้เห็นว่ายีนยังมีบทบาท ในการทำให้คนติดยาเสพติดน้อยลงด้วยแทนที่จะเพียงแค่ไม่มียีน ที่จะทำให้มีแนวโน้มที่จะติดสารเสพติด

บางคนมียีนที่สามารถป้องกัน ไม่ให้กลายเป็นคนเสพติดได้ มียาที่ใช้รักษาการเสพติดหรือบรรเทาอาการอยู่แล้ว เป็นเวลาหลายปีแล้วที่มีการใช้เมธาโดน เพื่อรักษาการติดเฮโรอีน ยานี้มีผลต่อตัวรับฝิ่น และสามารถบรรเทาอาการทั้งทางร่างกาย และจิตใจของการเลิกยา ยาอีกตัวที่มีแนวโน้มว่าจะรักษาการติดเฮโรอีน LAAM ทำหน้าที่เป็นตัวต่อต้าน โอปิออยด์ทำให้ตัวรับฝิ่นในสมองไม่ถูกกระตุ้นซึ่งทำให้ผลกระทบเฮโรอีนที่มีต่อผู้ใช้ลดลง

ยาตามใบสั่งแพทย์อีกชนิดหนึ่ง คือนัลเมฟีนได้รับการแสดงเพื่อควบคุมการติดการพนัน นอกจากนี้ยังได้รับการทดสอบ เพื่อดูว่าสามารถรักษาโรคพิษสุราเรื้อรังได้หรือไม่ แต่ได้แสดงผลที่อ่อนแอกว่าการรักษาการติดการพนัน ยาที่แพร่หลายที่สุดที่ใช้ในการรักษาการเสพติด คือยาต้านอาการซึมเศร้า ยาเหล่านี้จัดการกับความรู้สึกสิ้นหวัง ที่อาจเป็นผลมาจากการพึ่งพาทางจิตใจ

นอกจากนี้ยังสามารถช่วยรักษาอาการที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว เช่น โรคซึมเศร้า ที่อาจนำไปสู่การเสพติดในตอนแรก นี่เป็นตัวอย่างที่ดีของวิธีการแบบองค์รวมที่วิทยาศาสตร์ กำลังดำเนินการเพื่อบำบัดการเสพติด วิธีการแบบองค์รวมนี้ระบุถึงความจำเป็นในการแก้ไขไม่เพียงแค่โรคทางสมอง จากการเสพติดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปัจจัยภายใน เช่น พันธุกรรม และปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่นำไปสู่และทำให้เกิดการเสพติด การเสพติดเป็นโรคเรื้อรังหลายแง่มุม และต้องใช้การรักษาหลายแง่มุมเพื่อฟื้นฟูชีวิตของผู้ติดให้กลับสู่ภาวะปกติ

บทความที่น่าสนใจ : ความสุข อธิบายและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างความสุขด้วยตนเอง