โรงเรียนวัดโสภณประชาราม

หมู่ที่ 8 บ้านควนสะตอ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-363073

ตะไคร้ การศึกษาเกี่ยวกับด้านประสิทธิภาพต่างๆ จากการใช้ตะไคร้

ตะไคร้ ไตเป็นอวัยวะภายในที่สำคัญที่สุดอวัยวะหนึ่ง มีรูปร่างเหมือนถั่วแดงสองเมล็ด ขจัดเลือดและของเสียออกไป ในรูปของเหลวและขับออกในรูปของปัสสาวะ และช่วยปรับสมดุลแร่ธาตุในร่างกาย มีการทดลอง เพื่อหาประสิทธิภาพของตะไคร้ต่อการทำงานของไตในอาสาสมัครชาย 55 คน และหญิง 50 คน โดยให้ดื่มชาที่ทำจากใบตะไคร้เป็นเวลา 30 วัน แล้ววัดผลประเมินอัตราการกรองของไต และอัตราการกำจัดของไต

ผลการทดลองระบุว่า กลุ่มทดลองประเมินอัตราการกรองของไต อัตราที่ไตกำจัดของเสียลดลง ซึ่งแสดงถึงผลกระทบของการทำงานของไตที่แย่ลง อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณสารสกัดตะไคร้ที่เติมกับชา และระยะเวลาที่ผู้ทดลองสัมผัส ผลลัพธ์เหล่านี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาทางคลินิกเพิ่มเติม เกี่ยวกับผู้ป่วยโรคไต แต่หลักฐานการทดลองยังไม่เป็นที่แน่ชัด จึงควรมีการค้นคว้าและวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของตะไคร้ในด้านเหล่านี้

ตะไคร้ดีต่อสุขภาพของคุณจริงหรือ แม้ว่าจะมีการศึกษาจำนวนมาก เกี่ยวกับคุณสมบัติของตะไคร้ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ แต่ปัจจุบันยังไม่มีการยืนยันทางวิทยาศาสตร์ หรือทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพียงพอที่จะยืนยันถึงประโยชน์ทางการรักษาหรือสุขภาพของตะไคร้หอมในทุกด้าน ดังนั้นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ ในตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้น และจำนวนประชากรที่หลากหลายมากขึ้น

ดังนั้นแม้ว่า จะมีข้อมูลทางผู้เชี่ยวชาญไม่เพียงพอ แต่ผู้คนที่ทานตะไคร้หอม หรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากตะไคร้หอม ควรใส่ใจในขั้นตอน และปริมาณในการบริโภค เพื่อสุขภาพและความปลอดภัย ความปลอดภัยในการบริโภคตะไคร้ ข้อมูลผู้บริโภคทั่วไป การบริโภคตะไคร้ดูเหมือนจะปลอดภัย หากบริโภคในปริมาณที่ใช้ ประกอบอาหารตามปกติ

ตะไคร้อาจปลอดภัยสำหรับการใช้งาน เมื่อทานหรือนำไปใช้กับผิวหนัง เพื่อเป็นยาภายใต้การควบคุมและคำแนะนำของแพทย์ การสูดดมสารที่มีส่วนประกอบของ ตะไคร้ อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย และเป็นพิษในผู้ป่วยบางราย เช่น ผู้ที่เป็นโรคปอด การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดตะไคร้โดยประมาทหรือไม่เหมาะสม พิษที่คุกคามถึงชีวิตอาจเกิดขึ้นได้ หากกลืนกินยากันยุงที่ทำจากตะไคร้ ผู้ที่มีปัจจัยด้านสุขภาพควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

หญิงตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงตะไคร้ เนื่องจากตะไคร้อาจกระตุ้นการหมุนเวียนของเลือด ในช่วงที่มีประจำเดือน อาจมีความเสี่ยงที่จะแท้งบุตรได้ ผู้ที่ให้นมบุตร ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า ตะไคร้ปลอดภัยที่จะบริโภคในขณะที่ให้นมบุตร ผู้ที่ให้นมบุตรควรหลีกเลี่ยงตะไคร้ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพที่คุณ และลูกน้อยอาจได้รับผ่านทางน้ำนมแม่

ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกครั้ง ก่อนจะรับประทานตะไคร้หรืออาหารต่างๆ เพื่อดูว่า มีผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่ ทุกวันนี้ยังขาดหลักฐานสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ เพื่อกำหนดปริมาณตะไคร้ที่เหมาะสมที่สุด แต่นั่นไม่ได้แปลว่าการบริโภคตะไคร้จะดีต่อสุขภาพ หรือปลอดภัย

ตะไคร้

ผู้บริโภคควรระมัดระวังในการบริโภค เช่น การบริโภคตะไคร้ในปริมาณที่พอเหมาะ และพอเหมาะขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคล เช่น อายุ สภาพร่างกาย และความกังวลด้านสุขภาพของผู้บริโภค ปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรทุกครั้ง และอ่านข้อมูลฉลากอย่างละเอียด ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากตะไคร้ หลีกเลี่ยงผลข้างเคียง ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหลังการบริโภค

รักษากลากด้วยตะไคร้ กลากคือการติดเชื้อที่ผิวหนังที่เกิดจากแบคทีเรีย แต่การติดเชื้ออาจเกิดจากปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้เชื้อยีสต์แพร่กระจายได้ เช่น อากาศร้อนชื้น ผิวมัน และเหงื่อออกมาก ระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น มีจุดสีอ่อนหรือจุดดำบนผิวหนังกว่าผิวหนังปกติ มักจะเกิดขึ้นที่หลังหรือหน้าอก

มีการตั้งสมมติฐานว่า ตะไคร้อาจเป็นยาต้านจุลชีพที่มีคุณสมบัติ ในการรักษาโรค มีการศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในเรื่องนี้ การใช้น้ำมันหอมระเหยตะไคร้ในผู้ป่วยโรคเกลื้อน เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะคีโตโคนาโซล การทดลองแบ่งออกเป็นสองระยะ โดยมีผู้ป่วย 20 รายที่ลงทะเบียนในระยะแรก และผู้ป่วย 47 รายที่ลงทะเบียนในระยะที่สอง โดยมีระยะเวลาการรักษาทั้งหมด 40 วัน

จากการวิจัยพบว่าน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้สามารถให้ผลลัพธ์ที่เป็นบวก ในผู้ป่วยที่มีเกลื้อน อัตราการหายจะอยู่ที่ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่คีโตโคนาโซล อัตราการรักษาจะสูงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่าข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับตะไคร้จะครอบคลุมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และประสิทธิภาพในการต้านจุลชีพและการใช้ยา แต่ขอบเขตของข้อมูลนี้มีข้อจำกัด จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประโยชน์ที่เป็นไปได้ของตะไคร้เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขและทางการแพทย์

ขจัดรังแคด้วยตะไคร้ รังแคเป็นปัญหาสุขภาพของหนังศีรษะ ที่มีลักษณะจากการหลุดลอกที่หนังศีรษะ และทำให้เกิดอาการคันได้ ไม่ถึงกับเป็นโรคอันตราย แต่รังแคก็เป็นปัญหากวนใจ สร้างความวิตกกังวล และสูญเสียความมั่นใจเล็กน้อย ปัจจุบันมีแชมพูยา และทรีทเมนท์ขจัดรังแคมากมาย

ผลการวิจัยอาจจะพบว่า น้ำมันหอมระเหยที่ทำจากตะไคร้ มีอัตราการรักษาในผู้ป่วยเกลื้อนประมาณ 59.99 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ยาคีโตโคนาโซล มีผลการรักษาสูงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งข้อมูลรวมถึงการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการต้านจุลชีพ และความปลอดภัยของตะไคร้สำหรับการใช้งานต่างๆ ยังมีจำกัดและจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์สูงสุดทางการแพทย์ และสุขภาพของประชาชนในอนาคต

บทความที่น่าสนใจ : เผือก ชาวแอฟริกันปลูกเผือกในปริมาณมากแทนการปลูกข้าวและข้าวสาลี