โรงเรียนวัดโสภณประชาราม

หมู่ที่ 8 บ้านควนสะตอ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-363073

อารมณ์ การอธิบายและการให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นผู้นำทางอารมณ์

อารมณ์ ดาเนียล โกลแมน บุคคลอ้างอิงระดับโลกในหัวข้อนี้ระบุว่าความฉลาดทาง อารมณ์ มีส่วนใน 80 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ของความสามารถ ที่ทำให้ผู้นำที่ยอดเยี่ยมแตกต่างจากคนทั่วไป ความฉลาดทางอารมณ์คือความสามารถในการเข้าใจ และจัดการอารมณ์ของเรา สิ่งนี้ได้กลายเป็นความสามารถหลักในโลกสมัยใหม่ ที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การส่งเสริมการจัดการอารมณ์ในองค์กร ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ เช่น ความร่วมมือที่ดีขึ้นระหว่างสมาชิกในทีม

ความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นและการจัดการความเครียด การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และการตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ๆ การเพิ่มแรงจูงใจและการจัดแนวทางระดับผลผลิตและประสิทธิภาพ ตลอดทั้งบทความนี้เราจะกล่าวถึง คุณลักษณะของผู้นำทางอารมณ์ ความเป็นผู้นำทางอารมณ์ 6 ประเภท จะเป็นผู้นำทางอารมณ์ได้อย่างไร ความเป็นผู้นำไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้และสอนได้ ลักษณะของการเป็นผู้นำทางอารมณ์เสาหลักหรือองค์ประกอบ 5 ประการ

ของความฉลาดทางอารมณ์ ได้แก่ การตระหนักรู้ในตนเองหรือการตระหนักรู้ทางอารมณ์คือ ความสามารถในการประเมินตนเอง รับรู้ถึงอารมณ์และการรับรู้ของเรา รวมถึงผลกระทบที่มีต่อผู้อื่น การจัดการตนเองคือความสามารถในการควบคุม และเปลี่ยนทิศทางแรงกระตุ้นของเรา และมีความสามารถในการคิดก่อนลงมือทำ โดยมองหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดที่ให้บริการกับส่วนนั้นและทั้งหมด การสร้างแรงจูงใจในตนเองเกี่ยวข้องกับการทำงานรวมถึงจัดจุดมุ่งหมายให้สอดคล้องกัน

อารมณ์

การตระหนักและเฉลิมฉลองความสำเร็จ การมุ่งมั่นในวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ รับผิดชอบต่อเป้าหมายดังกล่าวมีจิตวิญญาณแห่งความคิดริเริ่มและความยืดหยุ่น มีความสม่ำเสมอและมานะบากบั่น ความเห็นอกเห็นใจไม่มีอะไรมากไปกว่าการวางตัวเราในตำแหน่งของผู้อื่น การเข้าใจและเชื่อมโยงกับการรับรู้ของผู้อื่น การทำงานร่วมกับกลุ่มงาน การให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำ การส่งเสริมความหลากหลายและการตระหนักรู้ทางอารมณ์ทักษะหรือความสามารถทางสังคม

เกี่ยวข้องกับความสามารถในการโน้มน้าวใจและชักจูงในทางบวก สื่อสารอย่างมั่นใจ ความสามารถในการจัดการกับความขัดแย้ง นำกระบวนการเปลี่ยนแปลง ร่วมมือและสร้างสายสัมพันธ์ และความผูกพันระหว่างผู้คน สร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจกันและยั่งยืน ความเป็นผู้นำทางอารมณ์ 6 ประเภท แนวคิดของความเป็นผู้นำทางอารมณ์ถูกสร้างขึ้นโดย ดาเนียล โกลแมน,ริชาร์ด โบยาทซิสและแอนนี่ แมคกี้ ในหนังสือความเป็นผู้นำเบื้องต้นผู้นำแห่งความเป็นเลิศรู้และเชี่ยวชาญ

สไตล์การเป็นผู้นำทางอารมณ์แต่ละแบบ และรู้เวลาที่เหมาะสมในการรวมเอาแต่ละแบบเข้าด้วยกัน แต่ละสไตล์มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการจัดการอารมณ์ของทีมและเฉพาะ การผสมผสานของสไตล์ทั้งหมด กระตุ้นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสม จะส่งผลให้ผลงานส่วนบุคคลและกลุ่มที่ดีที่สุด ตามที่ผู้เขียนระบุว่ารูปแบบความเป็นผู้นำทางอารมณ์คือประการที่ 1 เป็นคนเด็ดขาด รูปแบบของผู้นำนี้เกี่ยวข้องกับความแน่วแน่

เมื่อจำเป็นต้องทำการตัดสินใจที่ยากและตรงเป้าหมาย การสั่งการกับทีมในการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ทะเยอทะยาน ก่อกวนหรือท้าทายและใช้ทักษะที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ประการที่ 2 โค้ช เป็นรูปแบบความเป็นผู้นำที่เกี่ยวข้องกับการจัดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของผู้คนให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร เพิ่มขีดความสามารถให้กับพวกเขารวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของและการยอมรับในทีม

ทำให้พวกเขามีส่วนร่วมเชิงรุกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประการที่ 3 เสรีนิยม รูปแบบเสรีนิยมส่งเสริมความเป็นอิสระและทักษะของทีม ให้พื้นที่สำหรับทุกคนในการตัดสินใจของตนเอง ส่งเสริมจิตวิญญาณของความคิดริเริ่ม และความคิดสร้างสรรค์ในพนักงาน เนื่องจากพวกเขารู้สึกว่าได้รับการยอมรับและได้รับการสนับสนุนประการที่ 4 ประชาธิปไตย สไตล์ประชาธิปไตยให้ความสำคัญ กับการมีส่วนร่วมของสมาชิกแต่ละคนในทีม และมีความสำคัญต่อการบรรลุผลและความก้าวหน้า

สิ่งนี้อำนวยความสะดวกในการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง ดึงทีมในช่วงเวลาที่ยากลำบากและปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน ประการที่ 5 คนที่มีหัวคิดสร้างสรรค์ ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์แบ่งปันวิสัยทัศน์ และความฝันกับคนในทีมของเขา สิ่งนี้ทำให้เกิดความสอดคล้องและความรู้สึกของกลุ่ม ที่จำเป็นสำหรับช่วงเวลาที่ท้าทายการปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลง และต้องการมุมมองใหม่พร้อมแนวทางที่ชัดเจนผ่านการจัดการที่โปร่งใส ประการที่ 6 ความวิตกกังวลแบบเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์

ผู้นำตามสถานการณ์สามารถตัดสินใจ และให้คำแนะนำที่ชัดเจนในสถานการณ์วิกฤตหรือฉุกเฉิน จัดหาความปลอดภัยที่จำเป็นเพื่อให้ทีมมีสมาธิและแข็งแกร่ง จะเป็นผู้นำทางอารมณ์ได้อย่างไร ผู้นำที่ยอดเยี่ยมคือผู้ที่ใช้ความเป็นผู้นำ บนพื้นฐานของความฉลาดทางอารมณ์และใช้ทั้ง 2 อย่างเพื่อประโยชน์ของตนเอง เพื่อรู้จักและจัดการกับอารมณ์ของตนเอง ในขณะที่เขาฝึกฝนสิ่งนี้ในความสัมพันธ์ของเขา และปลูกฝังสิ่งนี้ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้นำมีบทบาทสำคัญทางอารมณ์ภายในองค์กร

พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการชี้นำอารมณ์ของผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยตรรกะของจิตวิทยาเชิงบวก ส่งเสริมและกระตุ้นให้พวกเขาเป็นรุ่นที่ดีที่สุด และกระตุ้นให้พวกเขาออกจากเขตสบายๆ ในสภาพแวดล้อมขององค์กร มืออาชีพต้องเผชิญกับปัจจัยต่างๆที่สร้างความเครียดรวมถึงความหงุดหงิด ภาระที่มากเกินไปและอารมณ์ด้านลบอื่นๆ พร้อมกับความท้าทายส่วนตัวทั้งหมด สิ่งนี้มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและแรงจูงใจของทีม ความท้าทายในปัจจุบันของการทำงานจากระยะไกล

ทำให้ความต้องการความเป็นผู้นำทางอารมณ์ที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น การคำนึงถึงระยะห่างทางกายภาพ ความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผลไม่ได้เน้นที่ผลประโยชน์ขององค์กรเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงความเป็นปัจเจกของแต่ละสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมันด้วย นอกเหนือจากการส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกัน จริยธรรมทางวิชาชีพและค่านิยมของบริษัท การพัฒนาทักษะของทีมผ่านความมุ่งมั่น

และความรับผิดชอบร่วมกันการเติบโตทางวิชาชีพและการจัดตำแหน่ง การให้รางวัลและการยอมรับ ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงาน และการพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและกลุ่มพฤติกรรม และความฉลาดทางอารมณ์ที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ เมื่อนั้นเราจะทำให้พนักงานและทีมงานประสบความสำเร็จ มีแรงจูงใจและมีความสุขอย่างแท้จริง ตลอดจนองค์กรที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืน เป็นผู้นำที่จริงใจและเป็นแรงบันดาลใจ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าต้องเข้มแข็งตลอดเวลา

นานาสาระ: รอยแตกลาย อธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีกำจัดรอยแตกลายสูตรที่ต้องลอง